HEKİMLERCE YAPILACAK KREDİ KARTLI SATIŞLARA GETİRİLEN NİTELİKLİ POS CİHAZI KULLANMA ZORUNLUĞU 01 HAZİRAN 2008 DE BAŞLIYOR.

 

Maliye Bakanlığınca 05 Ocak 2008 tarih ve 26747 sayılı resmi gazetede yayımlanan 379 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre;  Diş Hekimleri ve Veteriner Hekimler dahil olmak üzere serbest meslek faaliyetinde bulunan tüm hekimler tarafından kullanılacak olan “kredi kartı okuyucuları” ( POS- Point Of Sale-) hakkında bir takım zorunluluklar getirilmiştir. Buna göre; Serbest meslek faaliyetini icra eden hekimlerin (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil) işyerlerinde aşağıda sayılacak özelliklerdeki kredi kartı okuyucularını bulundurmaları ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde bu cihazları kullanmaları zorunludur. Bu cihazlarla düzenlenecek POS fişleri ise, yürütülen serbest meslek faaliyetlerinde Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmiş “serbest meslek makbuzu” olarak kabul edilecektir.  

Serbest Meslek Faaliyetini icra eden hekimler tarafından kullanılacak POS cihazları ve bu cihazlarla düzenlenecek belgelerin özellikleri şu şekilde olmalıdır;

Uyarı: Kullanılacak POS cihazları ve belgelerin yukarıdaki özellikleri taşıyıp taşımadığının tespitine yönelik olarak Maliye Bakanlığı bu cihazları herhangi bir onay işlemine tabi tutmayacaktır ancak bu özellikleri taşımayan POS fişleri Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmiş belge hükmünde sayılmayacaktır.

Yukarıdaki özellikleri taşıyan POS cihazlarının kullanılmasıyla düzenlenecek belgelerde yer alan bilgiler tam ve açık olmalıdır (anlaşılabilir kısaltmalar olabilir). Silik ve okunaksız belge verilmeyecektir. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek adına POS cihazlarında kullanılacak kağıt ruloların seçimine dikkat edilmelidir.

ü  Rulolar Türk Standartları Enstitüsünce onaylanmış olmalıdır.

ü  Rulonun arka ortasında birbirinden en fazla 50 milimetre aralıkta ve rulo uzunluğu boyunca; kağıdı üreten firmanın logosu, firmanın kısa adı yada baş harfi ve kağıdın numarası basılmış olmalıdır.

ü  Arkasında, kağıdın kenarına 20 milimetreyi geçmeyen aralıklarla sırasıyla;

1.       Onaylayan kurumun kısa adı (en fazla 4 karakter)

2.       Onayın tarihi ve sayısı ,

3.       Başına “SKT” işareti konularak, 7 yıldan az olmamak üzere son kullanma tarihi (ay/yıl)  yazılmış olmalıdır.

 

Uyarı: Serbest meslek  faaliyetinde bulunan hekimlerin söz konusu termal kağıt rulolarını, belgelerin muhafaza ve ibraz mecburiyetine ilişkin yükümlülüklerinin de gereği olarak, ısısı +35 dereceyi geçmeyen, nem oranı % 80'in altında olan ortamlarda, ışık geçirmeyen ve kağıda zarar vermeyen kutularda saklamaları gerekmektedir.

 

SERBEST MESLEK FAALİYETİNDE BULUNAN HEKİMLERİN (DİŞ HEKİMLERİ VE VETERNER HEKİMLERDE DAHİL)  01.06.2008 TARİHİ İTİBARİYLE  BU CİHAZLARI KULLANMALARI ZORUNLU TUTULMUŞTUR.

01.06.2008 tarihinden itibaren yukarıdaki şartlara uymayan serbest meslek mensubu hekimler için birtakım cezalar uygulanacaktır. Buna göre;