SOSYAL GÜVENLİK  İLE İLGİLİ İNTERNETTEN ULAŞILABİLECEK PRATİK UYGULAMALAR

 

Geçen ayki yazımızda internet ortamında mükelleflere sağlanan vergi ile ilgili kolaylıkları kaleme almıştık. Bu defa Sosyal Güvenlik ile ilgili internet ortamında sağlanan kolaylıklara değinmek istedik.[1]

 

Ø      Sigortalı Hizmet Dökümü Uygulaması

Sigortalı bu uygulama ile SSK sicil numarasını girerek hizmet dökümünü alabilmektedir.

 

Ø      Sigortalı Tescil Kaydı Sorgulama Uygulaması

Sigortalı bu uygulama ile sigortalılık tescil kaydının olup olmadığı bilgisine ulaşabilmektedir.

 

Ø      Evrak Takibi Uygulaması

Evrağını teslim eden vatandaş veya kurumlar dilerlerse gerekli bilgileri girerek evraklarının takibini internetten yapabileceklerdir.

 

Ø      Ne zaman Emekli Olabilirim Uygulaması

Sigortalı bu uygulama ile istenen dataları girmek şartıyla ne zaman emekli olabileceğini hesaplatabilmektedir.

 

Ø      Emekli Maaşım Bağlandımı Uygulaması

Emeklilik talep eden Sigortalılar gerekli bilgileri girerek emekli aylık bilgilerine ulaşabilmektedirler.

 

Ø      Gecikme Zammı Hesaplama

İşverenler bu uygulama ile ödemedikleri borçlarının gecikme zammını otomatik hesaplatabilmektedirler.

 

Ø      Sağlanabilecek Diğer Form ve Belgeler

Yine aşağıdaki bildirge, fiş, vizite kağıdı ve formlara da internet ortamında ulaşmak mümkün kılınmıştır.

 

-Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

-Sigortalı Bildirim Belgesi

-İsteğe Bağlı Sigorta Başvuru Belgesi

-Personel Emeklilik Belgesi

-Askerlik Borçlanması Talep Dilekçesi

-Tahsis Talep Beyan ve Taahhüt Belgesi

-Sigortalı Hesap Fişi

-Sigorta Kolu Tercih Bildirimi

-İstek ve Tescil Belgesi

-İş Göremezlik Devam Belgesi

-Dilekçe Örnekleri

-Vizite Kağıdı (Sigortalıya Ait, Ek 4)

-Vizite Kağıdı (Sigortalının Eşi ve Geçindirmekle Yükümlü Olduğu Çocuklarına Ait, Ek 5)

-Sağlık Belgesi (Sigortalının Eşi ve Geçindirmekle Yük Olduğu Çocukları ile Ana ve Babasına Ait)

-İşyeri Bildirgesi (Ek-1)

-Aylık Prim Hizmet Belgesi

-Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu (Ek-8)

-Serbest Muhasebecilik (SM), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Hizmetlerine İlişkin Bildirim Formu (Ek-9)

-İnşaatın İkmal Edilen Kısmının, Bina Maliyetine Oranlarını Gösterir Cetvel (Ek-10)

 

Ø      İşveren Rehberi[2]

 

İşverenler aşağıda belirtilen konularla ilgili tüm detaylara  internet sayfasından ulaşabilmektedirler.

 

-İşveren Kontrol Numarası

-Gecikme Zammı Hesaplama

-Yasal Süre İçinde Verilmeyen İşe Giriş Bildirgesine İdari Para Cezası Uygulanması

-Sigortalıların İşe Giriş Bildirgelerinin Kuruma Verilmesi

-İş Kazası Nedir?

-İşverenin İş Kazası Halinde Yükümlülükleri

-İşverenin İş Kazasını Kuruma Bildirme Yükümlülüğü

-İşkazasının Eksik veya Yanlış Bildirilmesi

-İş Kazasının Soruşturulması

-İşverenin Meslek Hastalığını Bildirme Yükümlülüğü

-Meslek Hastalığının Tesbiti

-Meslek Hastalığının İncelenmesi

-İş Kazası Ve Meslek Hastalığında İşverenin Sorumluluğu

-İşveren ve İşveren Vekili Kimdir

-İşyeri Kavramı

-İşyerinin Tescili

-İşyerinin Başkasına Devrolunması

-İşyeri Sicil Numarasının Verilişi ve Düzeni

-İşyerinin İntikali

-İşyerinin Nakli

-İşin Veya İşyerinin Yasa Kapsamından Çıkarılması

-İşyerlerinin Tescil Tarihlerinin Düzeltilmesi

-İşverenin Sigortalıları Bildirme Yükümlülüğü

-Prim Oranları

-Sigorta Primine Esas Ücretler

-İşverenlerce Tutulacak Kayıt Ve Belgeler

-İşverence Tutulacak Kayıt ve Belgelerin Geçerliliği

-Kayıt ve Belgelerin İncelemeye Çıkarılması

-İdari Para Cezaları

-Hangi Durumda Nerelere Başvurlur?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] http://www.ssk.gov.tr/wps/portal

[2] http://www.ssk.gov.tr/sgk/rehberisveren.html