Gizlenen Tasarı Ortaya Çıkartıldı. Konaklama Vergisi Geliyor!

 

2005 yılının başından beri konuşulan Tasarı metnine, hassasiyetle gizlendiği için bir türlü ulaşılamıyordu. Tasarı söylentilerini hesaba alarak İçişleri Bakanı’na, İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Kanunu tasarısı söylentilerinin doğru olup olmadığı; doğruysa neden tartışılamadığı ve özellikle konaklama vergisinin ne olduğu konusunda yazılı soru soran Milletvekilimiz dahi oldu.

 

Sonunda uzun süredir peşinden koştuğumuz İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Kanunu tasarısına nihayet Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun tasarıları veri sisteminden ulaştık. 26 Eylül 2006 tarihinde Meclis Başkanlığı’na gönderilen tasarı 28 Eylül 2006 tarihinde İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına sevk edilmiş ve halen bu komisyonlarda inceleniyor!

 

Tasarıdaki her bir vergi, harç ya da katkı payı ayrı bir inceleme konusu. Belediyeler ve belediyecilik anlayışı değiştirilmeden adına ister harç ister katkı payı deyin il özel idarelerine yaratılan kaynak ödeyicilerince “haraç” olarak değerlendirilmeye devam edecek.

 

Son derece eminiz ki üzerinden vergi, harç yahut katkı payı alınan konu her ne olursa olsun toplanan kaynağın doğru dürüst ve layıkıyla kullanıldığı; dolayısıyla da ilgili kamu hizmetlerinin ortalama olarak sağlandığı bir ortamda bu vergi, harç ve katkı paylarını ödeyenlerin itirazı olmayacaktır.

 

Otopark sorununu ortadan kaldıramadan belediye sınırları içerisinde herhangi bir yere geçici olarak park eden her taşıt için saatte 2 YTL; günde 7 YTL geçici kullanım harcı; kapınızın önü çamur içerisindeyken başka bir nedenle başka bir yerde yapılan yol hizmetleri için ödenmesi talep edilecek yol harcamalarına katılma payı; çöpleri toplayamaz, yolları yapamaz, kullanılmış suları arıtamaz ve hatta içme suyu getiremez iken her ayın 20’sinde beyan edilmesi emredilecek konaklama vergisine itiraz edilmemesi mümkün değil.

 

Birinci itirazımız Konaklama Vergisine !

 

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon gibi yerlerde günlük yeme, içme ve yatak ücretleri dâhil olmak üzere konaklayanlarca ödenecek toplam ücretin % 3’ü oranında hesaplanacak vergi faturalara yansıtılarak konaklayanlardan tahsil edilecek. Fiyat artışı yapmak istemeyen işletmeler için satış fiyatı üzerinden %3 oranı karlarının %20 sini belediyeye aktarmak anlamına geliyor.

 

Yerli yatırımcı için karın %34 ü vergi olarak alınıyorken %20’lik ilave bir yük getirmek acaba ne anlamına geliyor ? Konuyu bilenler %3 ün gider yazılabileceğini dile getireceklerdir; Zarar eden şirketler ? %3’ün %66’sı ?

 

Ülkemizde yeterli sermaye birikimi hala olmadığına göre küçük karlarla para kazanmayı becerebilecek kadar büyük sermayedarların yabancılar olacağı ihtimali hiç düşünülüyor mu? Peki ya yabancılar sektörü ele geçirdiğinde olabilecekler? Polonya’da bankacılık sektöründe yaşananlar ?

 

Kayıt dışı Artacak

 

Kayıt dışı ekonomideki artışın birinci göstergesi gelirler üzerinden doğrudan alınan vergiler yerine harcamalar üzerinden alınan ve vergi idaresi etkin olmayan ülkelerin vergi gelirlerinin büyük kısmını oluşturan dolaylı vergilerdeki artıştır.

 

30’un üzerinde sektörü doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen turizm sektöründe rakip ülkelerin turizmdeki KDV oranları bize göre hayli düşük iken %18 üzerine %3 oranında bir maliyet daha getirmek son derece tehlikeli bir adım. Kayıt dışı ekonomimiz ve büyüklüğü herkesçe biliniyor. İlave %3 yük nedeniyle, fatura düzenlemeyerek kayıt dışı satış yapan otel, motel, tatil köylerine yenilerinin katılacağı ilk aklımıza gelenlerden. Konaklama ücretlerinin ayrı şirketlerden yemek ve içki ücretlerinin ayrı şirketlerden fatura edileceği ise ikinci.

 

Konaklama Vergisi Tamam ama Tasarıda Eksikler Var

 

T.C Devleti, turistik yörelerde bulunan il özel idareleri ve belediyelerin turizm faaliyeti nedeniyle oluşan nüfus artışının yükünü çekerken, turizmden elde edilen gelirlerden pay alamadığını açıklıyor. Bu durumun da yol, su, arıtma ve atık bertaraf tesisleri gibi altyapı ihtiyaçlarının gerektirdiği kaynaklar ile sağlanan gelirler arasında önemli dengesizliklerin doğmasına yol açtığını.

 

Tasarı halindeki kanunun amaç ve gerekçesi gayet makul ve anlaşılabilir iken eksikliklerine dair önerilerimizi aşağıda sıralıyoruz. TBMM İçişleri ve Plan Bütçe Komisyonlarınca dikkate alınması dileğiyle…

 

-          Asgari yatak yahut oda sayısı ölçeği belirlenip, bu ölçeğin altındaki işletmelerde gerçekleşecek konaklamalar vergi dışı bırakılmalı.

-          Turizm Bölgelerinde kalkınmış yöreler tespit edilmeli. Büyükşehir ve belde belediyeleri için farklı vergi sistematiği benimsenmeli. Kalkınmış yörelerde ve/veya Büyükşehir belediyeleri sınırları içerisinde vergi uygulanmamalı yahut konaklama süresinden bağımsız olarak her konaklamanın sadece bir gecelik ücreti üzerinden vergi tahakkuk ettirilmeli.

-          Gecelik Konaklama ücretlerinin bir kısmı vergi dışı bırakılmalı yahut gecelik konaklama ücretinin belirlenmiş bir limitin altında olması durumunda vergi ödenmemesi sağlanmalı.

-          Şirketler, vakıflar, dernekler, üniversiteler ve okullar tarafından düzenlenen ve ödenen konaklamalar verginin konusu dışında bırakılmalı.

-          Konaklama Vergisi beyannamesi veren şirketlerin toplayıp belediyelere ödedikleri Konaklama Vergisi tutarlarının kendi KDV beyannamelerinde indirim olarak dikkate alabilmelerine olanak sağlanmalı.

-          Sadece otel ve otelcilik hizmetleri verginin konusunu oluşturmalı. Yemek, içki ve eğlence bedelleri verginin konusu dışında bırakılmalı.

-          Konferans, seminer ve kongre hizmetleri verginin konusu dışında bırakılmalı.

-          Konaklama vergisi beyannamesi veren şirketlerin yol, kanalizasyon, su ve atık su kullanım payı ödememesi sağlanmalı.