Vergi Kimlik Numaraları İle Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları Eşleştiriliyor

 

Kişiye özgü güncel bilgilerin elektronik ortama aktarılması ve devamlı olarak merkezi güncelliğinin korunabilmesi amacı ile 28 Ekim 2000 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına tek bir Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası verilmiştir.

 

Günümüze kadar birçok kamu kurum ve kuruluşu tarafından kendi sistemlerinde kayıtlı T.C. vatandaşlarının kimlik numaraları sistemlerine taşınmış; farklı Devlet kurumlarının T.C. vatandaşları için kullandığı farklı numaralar da tekleştirilmiştir.

 

Bu bağlamda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numaralarının vergi kimlik numarası olarak kullanılmasına ilişkin açıklamaların ve diğer hususların yer aldığı tebliğ taslağı geçtiğimiz günlerde hazırlanarak Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınlanmıştır.

 

Uygulamaya 01 Kasım 2006’da Başlanacak.

 

Daha önce vergi kimlik numarası almış olan T.C Vatandaşlarının vergi kimlik numaraları ile T.C. kimlik numaralarının eşleştirilmesi işlemleri tamamlanmış olup, 01.07.2006 tarihinden itibaren vergi dairelerince fiilen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası kullanılmaya başlanılmıştır.

 

Vergi Kimlik numarasının kullanılmasının yaygınlaştırılmasına dair kanun hükümleri gereği Noterlik işlemlerinde, Ticaret Sicil işlemlerinde, İcra ve İflas Kanunu uyarınca yapılacak takip işlemlerinde, tapu işlemlerinde, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yapılacak tescil işlemlerinde, çek kullanımında, banka ve benzeri finans kurumlarınca yapılacak işlemlerde, posta çeki hesabının açtırılmasında ve pasaport alımında işlemleri yapanlar işlem sırasında bu işlemlere ilişkin belge, hesap ve kayıtlarında vergi kimlik numaralarına da yer vermek zorundalar.

 

Yapılan dönüştürme işlemi sonucunda, yukarıda belirtilen işlemlere taraf olan ve işlemleri gerçekleştirecek kişi ve kuruluşlara vergi kimlik numaralarını ibraz etmek zorunda bulunan T.C. vatandaşları vergi kimlik numarası olarak, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını ibraz edeceklerdir.

 

İş sahibi gerçek kişilerce fatura, irsaliye, serbest meslek makbuzu ve benzeri kullanılması zorunlu belgelerin tebliğin Resmi Gazete’de yayınlanacağı tarihten sonra bastırılması sırasında T.C. Kimlik Numaralarının vergi numarası olarak söz konusu belgelerde yer alması gerekmektedir. Ancak, halen kullanılmakta olan belgeler tükeninceye kadar değiştirilmeden kullanılabilecektir.

 

Öte taraftan bu kişilerce kullanılmakta olan yazarkasaların hafızalarındaki eski vergi numarası bilgilerinin 01 Kasım 2006 tarihinden itibaren T.C Kimlik Numarası ile değiştirilmesi zorunludur.

 

Yabancı Uyruklu Kişiler için Ayrı Vergi Numarası Şart

 

Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olmayan yabancı uyruklu kişilere Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası verilmediğinden, bunlar vergi dairelerince kendilerine verilen ya da verilecek olan on haneli rakamdan oluşan vergi kimlik numaralarını kullanmaya devam edeceklerdir.

 

Sayılan işlemlere taraf olan ve işlemleri gerçekleştirecek kişi ve kuruluşlara vergi kimlik numaralarını ibraz etmek zorunda bulunan tüzel kişiler için ise daha önceden olduğu gibi mevcut vergi kimlik numaraları ile işlem yapılmaya devam edilecektir.

 

Geçiş Süreci

 

Geçiş sürecinde olası problemlerin önlenmesi amacıyla, 01.11.2006 ile 01.01.2007 tarihleri arasında işlemler vergi kimlik numarası veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından herhangi birisiyle yapılabilecektir.

 

01.01.2007 tarihinden itibaren ise gerektiği işlemlerde Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki gerçek kişiler için vergi kimlik numarası olarak yalnızca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası kullanılacaktır.

 

Uygulama Daha da Yaygınlaşacak.

 

Vatandaşlara özgü kişisel bilgileri T.C Kimlik numarası ile eşleştirerek yeniden tasnif eden kamu kurum sayısının 560 olduğu Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) ile ilgili süreci yürüten Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. T.C Kimlik Numarasının kaynağı olan MERNİS veri tabanı içerisinde ortak anahtar kimlik numarası olarak kabul edilerek adalet, emniyet, sağlık, eğitim, savunma ve diğer kamu kurum kuruluşları arasındaki haberleşme ve dolayısı ile kamu hizmetlerinde etkinlik ve sürat her geçen gün artırılıyor.

 

1972 yılında çalışmalarına başlanılan ve 2000 yılında hayata geçirilen MERNİS projesinin geldiği nokta önümüzdeki yıllarda “Tek Numara” kullanımının hızla yaygınlaşabileceğine işaret ediyor. Bugün; Vatandaşlık, Vergi Kimlik, Sosyal Güvenlik, Askerlik, Öğrencilik, Ehliyet, Pasaport, Banka Hesap, Telefon, Elektrik, Su, Doğalgaz ve benzeri bir çok kişisel bilginin hep birlikte tek numara altında toplanarak “merkezi kişisel bilgi kartlarının” oluşturulacağı günler hiç uzak görünmüyor!

 

Avantaj mı Güvenlik Zaafı mı?

 

Internet bağlantısı olan herhangi biri için azbuçuk bir internet kullanım bilgisi ile sadece isim ve soyadını bildiği başka bir kişinin son derece özel bilgilerine ulaşmak gayet kolay. O derece kolay ki kötü niyetle ve biraz daha fazla bilgisayar kullanım bilgisi ile kişisel bilgileri ele geçirmek isteyen kişilerin yapabileceklerini düşünmek bu bilgileri sağlayan sistemlerin yararlıklarını göz ardı ettirebiliyor. Elde edebileceğiniz bilgileri sayacak olursak; SSK numarası, BAĞKUR numarası, Vergi Numarası, T.C. Kimlik Numarası, Nüfus Bilgileri, Çalışılan Şirket ve Maaş Bilgileri, ortak olunan şirketler, yönetim kurulu üyelikleri, iş yahut ev telefon numarası…..

 

Bu sistemleri kuran, kontrol eden sistem mühendislerinin ve yöneticilerinin sistemlerine dair güvenlik zaaflarını henüz kurulan sistemlerin tüm işlerliği ile çalıştırılmaya başlanmasından önce tespit etmeleri hayati önem taşıyor. Özellikle çapraz kontrollerin yapılarak devlete ait birkaç bilgi sisteminin birlikte kullanılarak önemli kişisel bilgilerin yetkisiz ulaşılabilirliğinin ortadan kaldırılması zaruri..