turkish tax,turkey,accounting,consultancy,arif
 
  AkDenetim
Home PageAbout UsSearchContact UsServices
references

Günümüzde, kurumların karlılıklarını etkileyebilecek her türlü yasal düzenlemeye hakim olması beklenilemez. Özellikle, yasal mevzuatın her gün değiştiği Türkiye’de, firmaların ana faaliyet konuları ile ilgili zaman ve kaynaklardan ödün vermeksizin vergisel açıdan kendilerini emniyette hissedebilecekleri yasal açıdan etkin ve güçlü bir işletme ortamı yaratmaları mümkün değildir. Vergi ve Muhasebe uygulamalarına yönelik Mali Danışmanlık alanında hizmet veren müşavirliğimiz, müşterilerimizin kanunen kendilerine tanınmış bütün haklardan yararlanmaları ve sık değişen mevzuata uyum sağlamaları konusunda her türlü desteği sağlamayı amaç edinmiştir.

 

Bu anlayışımız ışığında müşterilerimize, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Teşvik Mevzuatı, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Mevzuatı ile ilgili olarak mali hukuk ve muhasebe alanlarında ihtiyaç duydukları profesyonel bilgi ve danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır. Bu hizmetlerin içeriğini kapsayan ana başlıklar aşağıda dikkatinize sunulmuştur.

 

 

  • YERLİ ve YABANCI YATIRIMCILARA YÖNELİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  • VERGİ AVANTAJI SAĞLAMAYA YÖNELİK YENİDEN YAPILANDIRMA HİZMETLERİ
  • VERGİ UYUŞMAZLIKLARINA YÖNELİK DESTEK HİZMETLERİ
  • GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ HİZMETLERİ
  • MUHASEBE DESTEK HİZMETLERİ
 

Home Page | About Us | Search | Contact Us | Services | Site Map